1.  Yasal ve mevzuat şartları kadar müşteri şartlarının da yerine getirilmesi için, talep edilen ürünleri uygun kalitede ve istenilen zamanda teslim ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı,
  2. Tüm çalışanların ortak katkıları ile belirlenen kalite hedeflerimize ulaşmayı ve yeni hedefler belirlemeyi,
  3. Düşük maliyet, yüksek kalite anlayışı ile pazar payını genişleterek, kendi sektöründe lider olmayı ve sürekliliği sağlamak için teknolojik gelişmeleri takip ederek bünyesine katmayı,
  4. Müşterilerimizin yeni projelerinde eş zamanlı çalışarak, çözüm ortağı olmayı ve sonuçlara birlikte ulaşmayı,
  5. Mevcut kalite yönetim sistemini belirli aralıklarla gözden geçirerek, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  6. Firma amaç ve politikaları doğrultusunda, tüm çalışanlarının gelişimini iç ve dış eğitimlerle destekleyerek örnek bir kuruluş olmayı,

ANT KALIP San. ve Tic. Ltd. Şti üst yönetimi olarak taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür
Şakir İŞÇİ