Her sene olduğu gibi bu sene de ANT KALIP olarak yılbaşını şirketimizde kutladık. CEO’muz Şakir İşçi’nin konuşmasıyla başlayan etkinlik, uzun yıllar bizimle çalışanlara verilen hediyelerle devam etti. Daha sonra her çalışana hediye olarak kitap dağıtıldı ve DJ’in gelmesiyle eğlencemiz başladı.

Yılbaşının sadece bir araç olduğunu bilerek şirket içi ilişkileri artırmak ve aile ortamını çalışanlarımıza sunabilmek bu etkinliğin asıl amacıydı. Giderek büyüyen bir firma için kaybedilmemesi gereken bu değerlerimizin farkındayız ve şirket içi ilişkilerimizi geliştirmek için her fırsatı kullanmaktayız.