Her yıl olduğu gibi bu sene de 8 Mart Kadınlar günü için ANT KALIP’ta etkinlik hazırladık. Bu etkinlik CEO’muz Şakir İşçi’nin çalışan kadınlar hakkında yaptığı konuşmayla başladı. Daha sonra “Kadın Hakları” konulu bir sunum yapıldı. Bu sunumda öncelik çalışan kadınlarımızın haklarını ve bu hakların nasıl kazanıldığını öğrenmesiydi.

Yapılan araştırmalara göre kadın çalışan oranı arttıkça sadece refah seviyesi değil üretimin kalitesi de artmakta, örneğin Türkiye’de kadınların çalışma oranı %29,6 iken AB ülkelerinin %63. Bu etkinliklerle kadınlarımızın önüne koyulan engelleri kaldırarak hem kendi üretim kalitemizi hem de ükemizin refah seviyesini yükseltmeye çalışmaya devam edeceğiz.